Typ wyzwolenia Odległość Switch
T-1 600-3000 mm (w przypadku innych prosimy o kontakt) opcjonalnie
T-2 600-3000 mm (w przypadku innych prosimy o kontakt) opcjonalnie
T-3 600-3000 (w przypadku innych prosimy o kontakt) opcjonalnie
T-25/T-25 UD 600-3000 (w przypadku innych prosimy o kontakt) opcjonalnie
Do pobrania:
Katalog Dynatech